Витрати бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

8 169 866,4 тис. грн.

Виконано за рік

7 878 105,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 469 639,5 462 730,1 98,53 469639545.35 462730129.42 98.53
2 Освіта 2 669 625,4 2 634 723,0 98,69 2669625435.33 2634723022.83 98.69
3 Охорона здоров'я 954 066,8 929 681,1 97,44 954066835.90 929681077.03 97.44
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 536 240,8 1 491 100,4 97,06 1536240833.81 1491100435.93 97.06
5 Культура і мистецтво 148 163,0 144 871,6 97,78 148163024.16 144871556.12 97.78
6 Фізична культура і спорт 147 472,0 131 092,8 88,89 147472047.46 131092769.61 88.89
7 Житлово-комунальне господарство 638 615,7 625 681,8 97,97 638615745.28 625681814.26 97.97
8 Економічна діяльність 1 243 224,6 1 114 013,3 89,61 1243224618.43 1114013258.44 89.61
9 Інша діяльність 113 750,7 96 111,9 84,49 113750742.00 96111926.70 84.49
10 Міжбюджетні трансферти 247 683,0 247 419,2 99,89 247683018.00 247419164.40 99.89
11 Кредитування та місцеві запозичення 1 384,6 680,3 49,13 1384600.00 680300.00 49.13
Всього 8 169 866,4 7 878 105,5 96,43