Витрати бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

7 728 040,4 тис. грн.

Виконано за I півріччя

3 860 340,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 468 784,3 229 254,6 48,90 468784324.18 229254567.47 48.9
2 Освіта 2 578 583,9 1 288 147,4 49,96 2578583935.67 1288147404.99 49.96
3 Охорона здоров'я 850 254,1 415 949,1 48,92 850254098.36 415949112.52 48.92
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 556 812,1 901 389,5 57,90 1556812132.98 901389470.58 57.9
5 Культура і мистецтво 141 513,7 56 691,9 40,06 141513681.72 56691936.84 40.06
6 Фізична культура і спорт 139 067,3 53 715,4 38,63 139067252.75 53715386.34 38.63
7 Житлово-комунальне господарство 549 588,8 238 798,9 43,45 549588769.48 238798900.19 43.45
8 Економічна діяльність 1 090 057,1 519 527,9 47,66 1090057058.57 519527859.83 47.66
9 Інша діяльність 106 428,0 32 224,5 30,28 106428037.00 32224504.12 30.28
10 Міжбюджетні трансферти 245 617,1 124 194,2 50,56 245617100.00 124194200.00 50.56
11 Кредитування та місцеві запозичення 1 334,0 446,7 33,49 1334000.00 446700.00 33.49
Всього 7 728 040,4 3 860 340,0 49,95