Витрати бюджету на 2017 рік

Заплановано на рік

6 909 621,1 тис. грн.

Виконано за рік

6 613 800,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 316 695,2 302 870,8 95,63 316695215.44 302870840.27 95.63
2 Освіта 1 839 938,3 1 799 238,6 97,79 1839938297.36 1799238569.72 97.79
3 Охорона здоров'я 944 851,9 930 692,9 98,50 944851934.19 930692853.90 98.5
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 035 526,5 2 019 674,1 99,22 2035526522.26 2019674070.29 99.22
5 Житлово-комунальне господарство 328 457,6 281 200,8 85,61 328457579.40 281200842.81 85.61
6 Культура і мистецтво 189 532,7 186 619,6 98,46 189532701.21 186619571.23 98.46
7 Засоби масової інформації 13 409,4 13 218,8 98,58 13409383.00 13218804.82 98.58
8 Фізична культура і спорт 83 516,3 71 094,6 85,13 83516347.12 71094582.59 85.13
9 Будівництво 53 931,1 14 581,4 27,04 53931093.00 14581376.84 27.04
10 Землеустрій 7 398,8 46,7 0,63 7398823.00 46737.90 0.63
11 Транспорт, дорожнє господарство, телекомунікації 554 658,9 521 492,0 94,02 554658897.00 521492009.23 94.02
12 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 210 633,8 197 324,2 93,68 210633752.87 197324244.00 93.68
13 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 2 847,6 2 621,5 92,06 2847617.00 2621473.74 92.06
14 Цільові фонди 73 337,2 37 244,2 50,78 73337224.00 37244208.70 50.78
15 Видатки, не віднесені до основних груп 254 302,0 235 484,4 92,60 254301976.59 235484393.49 92.6
16 Кредитування 583,7 396,0 67,84 583700.00 396000.00 67.84
Всього 6 909 621,1 6 613 800,6 95,72