Витрати бюджету на 2016 рік

Заплановано на рік

5 555 784,0 тис. грн.

Виконано за рік

5 275 851,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 220 681,7 210 641,8 95,45 220681747.74 210641800.13 95.45
2 Освіта 1 476 812,8 1 465 329,5 99,22 1476812801.61 1465329485.84 99.22
3 Охорона здоров'я 785 441,6 739 979,8 94,21 785441622.09 739979761.48 94.21
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 466 454,0 1 462 474,6 99,73 1466453999.69 1462474642.23 99.73
5 Житлово-комунальне господарство 302 357,8 283 605,1 93,80 302357756.93 283605110.16 93.8
6 Культура і мистецтво 152 914,3 150 849,1 98,65 152914314.80 150849116.42 98.65
7 Засоби масової інформації 6 795,5 6 795,5 100,00 6795498.33 6795498.32 100
8 Фізична культура і спорт 85 268,8 64 222,4 75,32 85268771.08 64222398.43 75.32
9 Будівництво 81 840,0 64 457,7 78,76 81839966.79 64457659.56 78.76
10 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 2 268,9 1 767,1 77,88 2268900.00 1767096.51 77.88
11 Транспорт, дорожнє господарство, телекомунікації 563 983,4 516 596,7 91,60 563983359.00 516596675.46 91.6
12 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 70 661,7 26 695,7 37,78 70661697.19 26695672.94 37.78
13 Охорона навколишнього природного середовища 7 488,2 0,0 0,00 7488178.83 0.00 0
14 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 2 032,9 1 777,6 87,44 2032937.00 1777649.26 87.44
15 Цільові фонди 72 718,9 54 143,8 74,46 72718855.10 54143761.55 74.46
16 Видатки, не віднесені до основних груп 257 539,0 226 285,3 87,86 257539015.90 226285269.45 87.86
17 Кредитування 524,6 229,8 43,80 524617.00 229754.86 43.8
Всього 5 555 784,0 5 275 851,4 94,96