Надходження бюджету на 2021 рік

Заплановано на рік

7 784 541,8 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

5 539 699,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 6 220 003,0 4 408 344,7 70,87 6220003000.00 4408344709.26 70.87
2 Неподаткові надходження 202 123,0 166 435,2 82,34 202123036.61 166435182.63 82.34
3 Доходи від операцій з капіталом 7 167,4 4 580,3 63,9 7167430.00 4580330.53 63.9
4 Офіційні трансферти 1 281 348,6 942 304,8 73,54 1281348648.68 942304791.54 73.54
5 Цільові фонди   19 106,7 18 034,6 94,39 19106678.00 18034590.55 94.39
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 54 793,0 0,0 0,0 54793000.00 0.00 0
Всього 7 784 541,8 5 539 699,6 71,16