Заплановано на рік

1 186 330,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

686 251,1 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Субвенції 1 150 910,3 664 275,3 57,72 1150910300.00 664275300.00 57.72
2 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 35 420,2 21 975,8 62,04 35420169.00 21975839.00 62.04
Всього 1 186 330,5 686 251,1 57,85