Надходження бюджету на 2021 рік

Заплановано на рік

255 365,8 тис. грн.

Виконано за I півріччя

116 427,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 59 900,0 32 426,8 54,13 59900000.00 32426837.26 54.13
2 Неподаткові надходження 114 398,7 62 780,9 54,88 114398685.36 62780900.53 54.88
3 Доходи від операцій з капіталом 7 167,4 4 162,1 58,07 7167430.00 4162111.53 58.07
4 Цільові фонди   19 106,7 17 057,8 89,28 19106678.00 17057795.73 89.28
5 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 54 793,0 0,0 0,0 54793000.00 0.00 0
Всього 255 365,8 116 427,6 45,59