Надходження бюджету на 2021 рік

Заплановано на рік

7 408 698,8 тис. грн.

Виконано за I півріччя

3 625 876,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 6 183 087,0 2 890 987,5 46,76 6183087000.00 2890987509.83 46.76
2 Неподаткові надходження 39 281,4 48 636,5 123,82 39281377.00 48636503.11 123.82
3 Доходи від операцій з капіталом 0,0 1,4 0,0 0.00 1387.05 0
4 Офіційні трансферти 1 186 330,5 686 251,1 57,85 1186330469.00 686251139.00 57.85
Всього 7 408 698,8 3 625 876,5 48,94