Неподаткові надходження

Заплановано на рік

138 343,4 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Частина чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств 494,0 0,0 0,0 494000.00 0.00 0
2 Інші надходження  900,0 0,0 0,0 900000.00 0.00 0
3 Плата за надання адміністративних послуг 17 138,0 0,0 0,0 17138000.00 0.00 0
4 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 15 000,0 0,0 0,0 15000000.00 0.00 0
5 Державне мито 3 100,0 0,0 0,0 3100000.00 0.00 0
6 Інші неподаткові надходження   2 749,4 0,0 0,0 2749377.00 0.00 0
7 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 0,0 0,0 0,0 12.00 0.00 0
8 Власні надходження бюджетних установ 98 962,0 0,0 0,0 98961969.00 0.00 0
Всього 138 343,4 0,0 0,0