Надходження бюджету на 2021 рік

Заплановано на рік

240 029,1 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 59 900,0 0,0 0,0 59900000.00 0.00 0
2 Неподаткові надходження 99 062,0 0,0 0,0 99061981.00 0.00 0
3 Доходи від операцій з капіталом 7 167,4 0,0 0,0 7167430.00 0.00 0
4 Цільові фонди   19 106,7 0,0 0,0 19106678.00 0.00 0
5 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 54 793,0 0,0 0,0 54793000.00 0.00 0
Всього 240 029,1 0,0 0,0