Надходження бюджету на 2020 рік

Заплановано на рік

7 499 549,8 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

4 745 536,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 6 079 106,2 3 717 058,8 61,14 6079106200.00 3717058831.61 61.14
2 Неподаткові надходження 234 090,7 141 151,4 60,3 234090670.32 141151397.60 60.3
3 Доходи від операцій з капіталом 14 284,6 12 913,0 90,4 14284600.00 12913039.58 90.4
4 Офіційні трансферти 1 141 443,1 871 963,0 76,39 1141443115.54 871963033.06 76.39
5 Цільові фонди   21 939,6 2 450,6 11,17 21939601.00 2450594.06 11.17
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 8 685,6 0,0 0,0 8685600.00 0.00 0
Всього 7 499 549,8 4 745 536,9 63,28