Надходження бюджету на 2020 рік

Заплановано на рік

7 180 486,5 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

4 568 769,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 6 019 206,2 3 670 691,5 60,98 6019206200.00 3670691518.20 60.98
2 Неподаткові надходження 49 932,1 32 399,6 64,89 49932139.00 32399626.94 64.89
3 Доходи від операцій з капіталом 0,0 5,5 0,0 0.00 5497.06 0
4 Офіційні трансферти 1 111 348,1 865 673,0 77,89 1111348115.54 865672975.94 77.89
Всього 7 180 486,5 4 568 769,6 63,63