Неподаткові надходження

Заплановано на рік

225 159,8 тис. грн.

Виконано за I півріччя

109 856,2 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Частина чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств 240,0 1 399,7 583,21 240000.00 1399686.20 583.21
2 Інші надходження  1 761,0 469,5 26,66 1761000.00 469498.85 26.66
3 Плата за надання адміністративних послуг 20 955,0 8 196,5 39,11 20955000.00 8196489.41 39.11
4 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 19 000,0 9 180,3 48,32 19000000.00 9180322.30 48.32
5 Державне мито 3 900,0 1 314,4 33,7 3900000.00 1314435.83 33.7
6 Інші неподаткові надходження   4 176,1 1 325,1 31,73 4176139.00 1325130.82 31.73
7 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населен пункту 200,0 5 360,2 2 680,1 200000.00 5360187.53 2680.1
8 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 0,0 0,0 0,0 12.00 12.00 0
9 Власні надходження бюджетних установ 174 927,7 82 610,4 47,23 174927664.64 82610410.00 47.23
Всього 225 159,8 109 856,2 48,79