Надходження бюджету на 2020 рік

Заплановано на рік

7 151 699,1 тис. грн.

Виконано за I півріччя

2 964 845,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 6 019 206,2 2 253 736,7 37,44 6019206200.00 2253736657.79 37.44
2 Неподаткові надходження 49 932,1 21 841,5 43,74 49932139.00 21841539.46 43.74
3 Доходи від операцій з капіталом 0,0 1,7 0,0 0.00 1707.46 0
4 Офіційні трансферти 1 082 560,7 689 266,0 63,67 1082560739.00 689266042.00 63.67
Всього 7 151 699,1 2 964 845,9 41,46