Заплановано на рік

2 440 455,8 тис. грн.

Виконано за рік

2 395 611,1 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Субвенції 1 253 052,9 1 253 052,9 100,0 1253052876.00 1253052876.00 100
2 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 187 403,0 1 142 558,2 96,22 1187402970.30 1142558212.01 96.22
Всього 2 440 455,8 2 395 611,1 98,16