Доходи від операцій з капіталом

Заплановано на рік

3 987,2 тис. грн.

Виконано за рік

5 464,6 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Надходження від продажу основного капіталу   2 057,2 4 740,6 230,44 2057150.00 4740600.40 230.44
2 Кошти від продажу землі 1 930,0 724,0 37,51 1930000.00 724035.35 37.51
Всього 3 987,2 5 464,6 137,05