Неподаткові надходження

Заплановано на рік

332 694,5 тис. грн.

Виконано за рік

326 355,2 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Частина чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств 104,5 131,4 125,74 104500.00 131428.35 125.74
2 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 4 810,0 5 026,1 104,49 4810000.00 5026101.09 104.49
3 Інші надходження  2 025,0 1 552,1 76,65 2025000.00 1552142.00 76.65
4 Плата за надання адміністративних послуг 20 899,8 21 342,6 102,12 20899800.00 21342598.50 102.12
5 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 19 400,0 20 255,7 104,41 19400000.00 20255713.94 104.41
6 Державне мито 3 723,0 3 984,4 107,02 3723000.00 3984394.35 107.02
7 Інші неподаткові надходження   5 052,7 6 777,4 134,13 5052734.00 6777365.74 134.13
8 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населен пункту 34 000,0 27 396,3 80,58 34000000.00 27396264.50 80.58
9 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 0,0 0,7 0,0 12.00 663.91 0
10 Власні надходження бюджетних установ 242 679,4 239 889,2 98,85 242679425.31 239889198.83 98.85
Всього 332 694,5 326 355,2 98,09