Надходження бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

362 858,1 тис. грн.

Виконано за рік

349 740,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 59 900,0 61 066,7 101,95 59900000.00 61066734.69 101.95
2 Неподаткові надходження 276 779,4 267 348,5 96,59 276779437.31 267348479.95 96.59
3 Доходи від операцій з капіталом 3 930,0 5 461,5 138,97 3930000.00 5461546.19 138.97
4 Офіційні трансферти 330,0 330,0 100,0 330000.00 330000.00 100
5 Цільові фонди   14 010,5 15 534,1 110,87 14010516.00 15534132.16 110.87
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 7 908,2 0,0 0,0 7908173.00 0.00 0
Всього 362 858,1 349 740,9 96,39