Надходження бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

7 494 492,1 тис. грн.

Виконано за рік

7 513 362,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 4 998 394,0 5 059 071,9 101,21 4998394026.00 5059071898.11 101.21
2 Неподаткові надходження 55 915,0 59 006,7 105,53 55915034.00 59006727.35 105.53
3 Доходи від операцій з капіталом 57,2 3,1 5,42 57150.00 3089.56 5.42
4 Офіційні трансферти 2 440 125,8 2 395 281,1 98,16 2440125846.30 2395281088.01 98.16
Всього 7 494 492,1 7 513 362,8 100,25