Надходження бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

7 436 740,8 тис. грн.

Виконано за I півріччя

4 100 642,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 4 794 381,4 2 598 554,2 54,2 4794381400.00 2598554170.98 54.2
2 Неподаткові надходження 252 749,9 118 996,8 47,08 252749930.42 118996801.28 47.08
3 Доходи від операцій з капіталом 4 120,0 1 497,9 36,36 4120000.00 1497946.93 36.36
4 Офіційні трансферти 2 364 876,1 1 373 953,7 58,1 2364876109.00 1373953731.11 58.1
5 Цільові фонди   14 010,5 7 639,5 54,53 14010516.00 7639491.01 54.53
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 6 602,8 0,0 0,0 6602838.00 0.00 0
Всього 7 436 740,8 4 100 642,1 55,14