Надходження бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

283 021,1 тис. грн.

Виконано за I півріччя

135 099,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 59 900,0 32 559,3 54,36 59900000.00 32559270.59 54.36
2 Неподаткові надходження 198 577,7 93 403,6 47,04 198577746.42 93403609.95 47.04
3 Доходи від операцій з капіталом 3 930,0 1 496,9 38,09 3930000.00 1496872.10 38.09
4 Цільові фонди   14 010,5 7 639,5 54,53 14010516.00 7639491.01 54.53
5 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 6 602,8 0,0 0,0 6602838.00 0.00 0
Всього 283 021,1 135 099,2 47,73