Надходження бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

7 153 719,7 тис. грн.

Виконано за I півріччя

3 965 542,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 4 734 481,4 2 565 994,9 54,2 4734481400.00 2565994900.39 54.2
2 Неподаткові надходження 54 172,2 25 593,2 47,24 54172184.00 25593191.33 47.24
3 Доходи від операцій з капіталом 190,0 1,1 0,58 190000.00 1074.83 0.58
4 Офіційні трансферти 2 364 876,1 1 373 953,7 58,1 2364876109.00 1373953731.11 58.1
Всього 7 153 719,7 3 965 542,9 55,43