Надходження бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

7 241 957,9 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 905 845,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 4 642 881,4 1 195 555,3 25,75 4642881400.00 1195555348.82 25.75
2 Неподаткові надходження 53 505,2 12 018,3 22,46 53505155.00 12018255.28 22.46
3 Доходи від операцій з капіталом 190,0 22,4 11,79 190000.00 22380.67 11.79
4 Офіційні трансферти 2 545 381,3 698 249,6 27,43 2545381309.00 698249631.57 27.43
Всього 7 241 957,9 1 905 845,6 26,32