Неподаткові надходження

Заплановано на рік

242 329,6 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Частина чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств 104,5 0,0 0,0 104500.00 0.00 0
2 Інші надходження  2 245,0 0,0 0,0 2245000.00 0.00 0
3 Плата за надання адміністративних послуг 27 000,0 0,0 0,0 27000000.00 0.00 0
4 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 19 400,0 0,0 0,0 19400000.00 0.00 0
5 Державне мито 2 400,0 0,0 0,0 2400000.00 0.00 0
6 Інші неподаткові надходження   2 455,7 0,0 0,0 2455655.00 0.00 0
7 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населен пункту 34 000,0 0,0 0,0 34000000.00 0.00 0
8 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 0,0 0,0 0,0 12.00 0.00 0
9 Власні надходження бюджетних установ 154 724,4 0,0 0,0 154724385.00 0.00 0
Всього 242 329,6 0,0 0,0