Місцеві запозичення до бюджету розвитку

Заплановано на рік

0,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.