Надходження бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

7 222 942,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 4 642 881,4 0,0 0,0 4642881400.00 0.00 0
2 Неподаткові надходження 53 505,2 0,0 0,0 53505155.00 0.00 0
3 Доходи від операцій з капіталом 190,0 0,0 0,0 190000.00 0.00 0
4 Офіційні трансферти 2 526 365,4 0,0 0,0 2526365428.00 0.00 0
Всього 7 222 942,0 0,0 0,0