Доходи бюджету на 2018 рік

Заплановано на рік

7 007 181,5 тис. грн.

Виконано за рік

6 918 998,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 3 773 905,7 3 696 777,1 97,96 3773905672.00 3696777067.32 97.96
2 Неподаткові надходження 61 841,0 71 651,5 115,86 61840993.00 71651540.71 115.86
3 Доходи від операцій з капіталом 144,0 198,7 137,99 144000.00 198681.87 137.99
4 Офіційні трансферти 3 171 290,9 3 150 370,8 99,34 3171290881.78 3150370774.75 99.34
Всього 7 007 181,5 6 918 998,1 98,74