Доходи бюджету на 2017 рік

Заплановано на рік

6 172 418,1 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

4 657 996,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 3 081 434,0 2 235 636,2 72,55 3081434033.00 2235636237.72 72.55
2 Неподаткові надходження 208 516,3 131 824,6 63,22 208516267.71 131824558.60 63.22
3 Доходи від операцій з капіталом 13 089,5 3 752,5 28,67 13089502.00 3752466.72 28.67
4 Офіційні трансферти 2 867 038,3 2 283 206,8 79,64 2867038316.79 2283206791.62 79.64
5 Цільові фонди   2 340,0 3 576,6 152,85 2340000.00 3576617.85 152.85
Всього 6 172 418,1 4 657 996,7 75,46