Доходи бюджету на 2017 рік

Заплановано на рік

5 782 348,4 тис. грн.

Виконано за I півріччя

3 255 424,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 2 952 726,0 1 459 062,6 49,41 2952726033.00 1459062568.95 49.41
2 Неподаткові надходження 190 496,6 76 566,2 40,19 190496623.96 76566240.24 40.19
3 Доходи від операцій з капіталом 13 089,5 877,9 6,71 13089502.00 877918.92 6.71
4 Офіційні трансферти 2 623 696,3 1 716 582,0 65,43 2623696251.79 1716582011.83 65.43
5 Цільові фонди   2 340,0 2 336,1 99,83 2340000.00 2336070.80 99.83
Всього 5 782 348,4 3 255 424,8 56,3