Податкові надходження

Заплановано на рік

2 420 362,2 тис. грн.

Виконано за рік

2 532 115,0 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1 393 682,5 1 448 690,1 103,95 1393682548.00 1448690144.22 103.95
2 Податок на прибуток підприємств 490,0 905,2 184,73 490000.00 905244.38 184.73
3 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 10,7 18,0 168,22 10700.00 17982.60 168.22
4 Акцизний податок 76 182,9 93 860,4 123,2 76182909.00 93860370.02 123.2
5 Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 0,0 0,0 0,0 0.00 18.00 0
6 Податок на майно 794 302,4 804 262,7 101,25 794302425.00 804262691.19 101.25
7 Збір за провадження підприємницької діяльності, до 01.01.2015 0,0 -205,3 0,0 0.00 -205296.68 0
8 Єдиний податок   117 393,6 138 777,2 118,22 117393623.00 138777203.39 118.22
9 Екологічний податок 38 300,0 45 788,9 119,55 38300000.00 45788902.40 119.55
10 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 0,0 -0,3 0,0 0.00 -250.00 0
11 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 0,0 18,0 0,0 0.00 18006.17 0
Всього 2 420 362,2 2 532 115,0 104,62