Неподаткові надходження

Заплановано на рік

140 728,4 тис. грн.

Виконано за рік

182 169,7 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 0,0 2,6 0,0 0.00 2596.86 0
2 Інші неподаткові надходження   100,0 36 503,7 36 503,7 100000.00 36503699.26 36503.7
3 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населен пункту 200,0 5 161,8 2 580,9 200000.00 5161834.29 2580.9
4 Власні надходження бюджетних установ 140 428,4 140 501,6 100,05 140428408.46 140501584.60 100.05
Всього 140 728,4 182 169,7 129,45