Доходи бюджету на 2016 рік

Заплановано на рік

206 925,7 тис. грн.

Виконано за рік

249 430,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 38 300,0 45 801,7 119,59 38300000.00 45801719.47 119.59
2 Неподаткові надходження 140 728,4 182 169,7 129,45 140728408.46 182169715.01 129.45
3 Доходи від операцій з капіталом 11 447,9 3 440,4 30,05 11447900.00 3440382.34 30.05
4 Офіційні трансферти 13 932,4 13 891,6 99,71 13932365.00 13891620.77 99.71
5 Цільові фонди   2 517,0 4 127,0 163,97 2517000.00 4126960.72 163.97
Всього 206 925,7 249 430,4 120,54