Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

Заплановано на рік

39,0 тис. грн.

Виконано за рік

-250,9 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 39,0 -250,9 -643,33 39000.00 -250900.30 -643.33
Всього 39,0 -250,9 -643,33