Доходи бюджету на 2016 рік

Заплановано на рік

4 692 452,7 тис. грн.

Виконано за рік

4 826 962,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 2 382 062,2 2 486 313,3 104,38 2382062205.00 2486313296.22 104.38
2 Неподаткові надходження 55 809,0 89 083,0 159,62 55809000.00 89082979.14 159.62
3 Доходи від операцій з капіталом 51,0 95,4 187,06 51000.00 95350.54 187.06
4 Офіційні трансферти 2 254 530,5 2 251 470,7 99,86 2254530473.12 2251470674.03 99.86
Всього 4 692 452,7 4 826 962,3 102,87