Неподаткові надходження

Заплановано на рік

156 090,4 тис. грн.

Виконано за I квартал

40 390,3 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Частина чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств 39,0 -404,1 -1 036,15 39000.00 -404098.00 -1036.15
2 Інші надходження  170,0 155,9 91,71 170000.00 155893.23 91.71
3 Плата за надання адміністративних послуг 8 500,0 2 005,7 23,6 8500000.00 2005679.76 23.6
4 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 15 000,0 5 537,0 36,91 15000000.00 5536989.07 36.91
5 Державне мито 7 500,0 1 912,9 25,51 7500000.00 1912859.21 25.51
6 Інші неподаткові надходження   1 700,0 341,1 20,06 1700000.00 341062.41 20.06
7 Власні надходження бюджетних установ 122 981,4 30 589,7 24,87 122981381.79 30589729.18 24.87
Всього 156 090,4 40 390,3 25,88