Надходження бюджету на 2021 рік

Заплановано на рік

7 815 329,5 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 6 445 163,0 0,0 0,0 6445163000.00 0.00 0
2 Неподаткові надходження 143 478,5 0,0 0,0 143478485.00 0.00 0
3 Доходи від операцій з капіталом 7 196,4 0,0 0,0 7196430.00 0.00 0
4 Офіційні трансферти 1 145 591,9 0,0 0,0 1145591869.00 0.00 0
5 Цільові фонди   19 106,7 0,0 0,0 19106678.00 0.00 0
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 54 793,0 0,0 0,0 54793000.00 0.00 0
Всього 7 815 329,5 0,0 0,0