Надходження бюджету на 2020 рік

Заплановано на рік

7 560 480,2 тис. грн.

Виконано за I півріччя

3 151 200,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 6 176 188,6 2 331 659,7 37,75 6176188600.00 2331659700.28 37.75
2 Неподаткові надходження 235 846,5 117 917,8 50,0 235846452.36 117917787.70 50
3 Доходи від операцій з капіталом 7 520,2 11 085,2 147,41 7520200.00 11085190.30 147.41
4 Офіційні трансферти 1 112 655,7 689 361,0 61,96 1112655739.00 689361042.00 61.96
5 Цільові фонди   19 583,6 1 177,1 6,01 19583601.00 1177078.33 6.01
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 8 685,6 0,0 0,0 8685600.00 0.00 0
Всього 7 560 480,2 3 151 200,8 41,68