Надходження бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

7 961 853,3 тис. грн.

Виконано за рік

7 971 292,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 5 144 648,2 5 209 136,0 101,25 5144648245.00 5209136034.34 101.25
2 Неподаткові надходження 350 843,3 345 479,6 98,47 350843336.49 345479570.90 98.47
3 Доходи від операцій з капіталом 3 987,2 5 531,8 138,74 3987150.00 5531837.18 138.74
4 Офіційні трансферти 2 440 455,8 2 395 611,1 98,16 2440455846.30 2395611088.01 98.16
5 Цільові фонди   14 010,5 15 534,1 110,87 14010516.00 15534132.16 110.87
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 7 908,2 0,0 0,0 7908173.00 0.00 0
Всього 7 961 853,3 7 971 292,7 100,12