Надходження бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

7 526 469,4 тис. грн.

Виконано за I півріччя

4 146 562,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 4 877 706,0 2 639 908,6 54,12 4877706000.00 2639908559.99 54.12
2 Неподаткові надходження 259 153,9 123 531,6 47,67 259153916.91 123531592.17 47.67
3 Доходи від операцій з капіталом 4 120,0 1 529,2 37,12 4120000.00 1529180.40 37.12
4 Офіційні трансферти 2 364 876,1 1 373 953,7 58,1 2364876109.00 1373953731.11 58.1
5 Цільові фонди   14 010,5 7 639,5 54,53 14010516.00 7639491.01 54.53
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 6 602,8 0,0 0,0 6602838.00 0.00 0
Всього 7 526 469,4 4 146 562,6 55,09