Доходи бюджету на 2016 рік

Заплановано на рік

5 058 561,3 тис. грн.

Виконано за рік

5 239 886,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 2 573 923,0 2 689 259,5 104,48 2573923022.00 2689259516.90 104.48
2 Неподаткові надходження 202 159,5 277 602,2 137,32 202159498.51 277602177.17 137.32
3 Доходи від операцій з капіталом 11 498,9 3 535,7 30,75 11498900.00 3535732.88 30.75
4 Офіційні трансферти 2 268 462,8 2 265 362,3 99,86 2268462838.12 2265362294.80 99.86
5 Цільові фонди   2 517,0 4 127,0 163,97 2517000.00 4126960.72 163.97
Всього 5 058 561,3 5 239 886,7 103,58